Lô số 28 - Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, tp. Hà Nội, Việt Nam

Thuốc kháng sinh dạng bột hòa tan, bột trộn
 • Thuốc bột

ND.STREPDINE

ND.STREPDINE

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY GIA SÚC, GIA CẦM

 • Thuốc bột

TD.ANTI-CRD

TD.ANTI-CRD

ĐẶC TRỊ HEN - NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP NẶNG PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, TOI RÙ, SƯNG ĐẦ...

 • Thuốc bột

TD.SPIRALEXINE

TD.SPIRALEXINE

ĐẶC TRỊ HEN KHẸC GHÉP E.COLI, CRD, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ PHÂN...

 • Thuốc bột

TD.DOGENTA

TD.DOGENTA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ NHIỄM TRÙNG HUYẾT, PHÂN XANH,...

 • Thuốc bột

TD.ANTICOX FORT

TD.ANTICOX FORT

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN LẪN...

 • Thuốc bột

TD.ERYCINE

TD.ERYCINE

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, CRD, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, E.COLI

 • Thuốc bột

TD.COLIVET

TD.COLIVET

ĐẶC TRỊ BỆNH HÔ HẤP, TIÊU HÓA, E.COLI, CRD, HEN KHẸC GHÉP TIÊU CHẢY

 • Thuốc bột

AVIATRIN

AVIATRIN

ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG HEN KHẸC, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG

 • Thuốc bột

NEOVIT

NEOVIT

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ, HEN KHẸC THƯƠNG HÀN, E.COLI, VIÊM RUỘT TIÊU CH...

 • Thuốc bột

TD.LINCO-SPEC

TD.LINCO-SPEC

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, E.COLI, TOI RÙ TỤ HUYẾT...

 • Thuốc bột

TD.COLI-PLUS

TD.COLI-PLUS

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CRD, VIÊM PHỔI HEN KHẸC, HEN GHÉP TIÊU C...

 • Thuốc bột

KHÁNG SINH VỊT

KHÁNG SINH VỊT

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, CRD, HEN GHÉP TIÊU ...

 • Thuốc bột

TD.PRIM F

TD.PRIM F

ĐẶC TRỊ PHÂN XANH PHÂN TRẮNG, PHÂN NHỚT, CẦU TRÙNG E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, HEN KHẸC...

 • Thuốc bột

ECO.DOXYMIX

ECO.DOXYMIX

PHÒNG TRỊ HEN KHẸC, CRD, GHÉP E.COLI VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG TRÊN GIA...

 • Thuốc bột

ND-COLIMIX

ND-COLIMIX

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH TIÊU CHẢY NẶNG, E.COLI, THƯƠNG HÀN TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH,...

Đăng ký nhận tin

Kết nối với chúng tôi

google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com
Hotline: 0986773168
Chỉ đường Zalo Zalo: 0986773168 SMS: 0986773168