Sản phẩm cho gia cầm & thuỷ cầm

Hiển thị 109–120 của 143 kết quả

 • TĂNG BO, TẢI CỰA, LÌ ĐÒN
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GÀ, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, VIÊM PHỔI, HEN KHẸC
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, TIÊU CHẢY, E.COLI PHÙ THŨNG
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, E.COLI
 • ĐẶC TRỊ CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, PHÂN XANH PHÂN TRẮNG, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI, HEN KHẸC
 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH HEN NĂNG, HEN GHÉP E.COLI, TIÊU CHẢY, CRD, CCRD, VIÊM PHỔI, E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÙ ĐẦU, THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN NHỚT VÀNG, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, GÀ TOI, GÀ RÙ.
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA NẶNG CCRD VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÙ ĐẦU TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN NHỚT VÀNG.
 • BỒI BỔ CƠ THỂ, TĂNG ĐỀ KHÁNG, TIÊU VIÊM, GIẢI ĐỘC, CHỐNG XUẤT HUYẾT
 • BỒI BỔ CƠ THỂ, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG XUẤT HUYẾT, CHỐNG STRESS
 • PHÒNG TRỊ HỘI CHỨNG BẠI LIỆT, PHÙ NỀ, SUY NHƯỢC, VIÊM DÂY THẦN KINH. KÍCH THÍCH THÈM ĂN, TĂNG TRỌNG
Scroll to Top