Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 9 kết quả

  • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON
  • ĐẶC TRỊ NẤM, NHIỄM KHUẨN TRÊN GIA SÚC VÀ GIA CẦM
  • Diệt ruồi, muỗi, kiến, gián, ve, ghẻ, rận, bọ chét, mòng, mạt gà
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN NGOÀI DA, LỞ MÓNG, VẾT THƯƠNG, VẾT THIẾN, GHẺ NẤM.
  • ĐẶC TRỊ GHẺ, NHIỄM KHUẨN KÝ SINH TRÙNG DA, LỞ LOÉT DA.
  • ĐẶC TRỊ GHẺ, NHIỄM KHUẨN KÝ SINH TRÙNG DA, ,LỞ LOÉT DA
  • ĐẶC TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
  • ĐẶC TRỊ NẤM TRÊN VẬT NUÔI
  • GEL DINH DƯỠNG CAO CẤP CHO CHÓ MÈO
Scroll to Top