Thuốc kháng sinh bột

Hiển thị 25–36 của 44 kết quả

 • PHÒNG TRỊ HEN KHẸC, CRD, GHÉP E.COLI VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ PHÂN XANH PHÂN TRẮNG, PHÂN NHỚT, CẦU TRÙNG E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, HEN KHẸC TRÊN GIA SÚC GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, CRD, VIÊM PHỔI HEN KHẸC, HEN GHÉP TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, E.COLI, TOI RÙ TỤ HUYẾT TRÙNG, NHIỄM TRÙNG HUYẾT
 • ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ, HEN KHẸC THƯƠNG HÀN, E.COLI, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG HEN KHẸC, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ BỆNH HÔ HẤP, TIÊU HÓA, E.COLI, CRD, HEN KHẸC GHÉP TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, CRD, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, E.COLI
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN LẪN MÁU
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ NHIỄM TRÙNG HUYẾT, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG, E.COLI
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC GHÉP E.COLI, CRD, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY TỤ HUYẾT TRÙNG, TOI RÙ PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG SƯNG PHÙ ĐẦU, CÁC BỆNH KẾ PHÁT CỦA BỆNH NEWCASTLE, GUMBORO
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY GIA SÚC, GIA CẦM
Scroll to Top