Sản phẩm cho gia cầm & thuỷ cầm

Hiển thị 37–48 của 126 kết quả

 • GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CHUYÊN DỤNG
 • CHỐNG CÒI CỌC, CHẬM LỚN, RỤNG LÔNG, RỐI LOẠN SINH SẢN KÍCH THÍCH TĂNG SẢN LƯỢNG THỊT, TRỨNG, SỮA
 • ĐẶC TRỊ CÁC RỐI LOẠN VỀ DA, LÔNG, MÓNG, VIÊM DA, THỐI NỨT MÓNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO VẬT NUÔI, CHỐNG MỔ LÔNG CẮN ĐUÔI
 • CHỐNG TIÊU CHẢY, CHỐNG NÓNG, CHỐNG STRESS TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẠ SỐT, CHỐNG XUẤT HUYẾT, CHỐNG CẮN MỔ
 • CUNG CẤP VITAMIN, CHẤT ĐIỆN GIẢI, HẠ SỐT, CHỐNG STRESS, TRỢ SỨC, TRỢ LỰC, NÂNG CAO ĐỀ KHÁNG, CHỐNG NÓNG, CHỐNG MẤT NƯỚC, CHỐNG RỤNG LÔNG, CẮN MỔ, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRUYỀN NHIỄM.
 • TRỢ SỨC, TRỢ LỰC, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHỐNG TIÊU CHẢY, CHỐNG NÓNG, STRESS
 • CUNG CẤP ĐIỆN GIẢI, CHỐNG MẤT NƯỚC, PHÒNG TIÊU CHẢY NÂNG CAO ĐỀ KHÁNG, HỒI PHỤC NHANH KHI MẮC BỆNH
 • CUNG CẤP CHẤT ĐIỆN GIẢI, THẢO DƯỢC, NĂNG LƯỢNG, VITAMIN, AXIT AMIN, CHỐNG MẤT NƯỚC, NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, HẠ SỐT, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH
 • DÙNG ĐỂ ÚM GÀ, VỊT, NGAN, CHIM CÚT MỚI NỞ
 • TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG, TRỨNG TO ĐỀU, NHIỀU LÒNG ĐỎ, TĂNG TỶ LỆ TRỨNG CÓ PHÔI
 • TIÊU HÓA TỐT GIÚP TĂNG TRỌNG NHANH, MAU LỚN DA HỒNG HÀO, CHỐNG CÒI CỌC, XÙ LÔNG
 • CUNG CẤP VITAMIN, KHOÁNG, CHỐNG CẮN MỔ, RỤNG LÔNG, TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI CHẤT, KÍCH THÍCH TIÊU HÓA
Scroll to Top